สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานและข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(ID PLAN) ประจำปี 2558-2559
 
ขอให้ตอบแบบรายงานและข้อมูลารพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (ID PLAN) ประจำปี 2558-2559 โดยด่วน โดยขอให้ส่งแบบรายงาน ทาง e-mail ที่ spt_2012@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 044-598894 ต่อ 102 กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ 081-074-8777นางสาวธัญลักษณ์ ระดมสุข
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ปี 2558
- ปี 2559
 
เมื่อ : 2015-09-03 11:01:42