สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2558) ส่งในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 (16 ก.ย.58 อ.รัตนบุรี ชุมพลบุรี ท่าตูม) (17 ก.ย.58 อำเภอสนม โนนนารายณ์)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- งบหน้าและบัญชีหมายเลข 1-4
- รายละเอียดเงินเดือนขอแต่ละโรงเรียน
- บัญชีเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 
เมื่อ : 2015-09-03 10:29:53