สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๗
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งรร,หลักเกณฑ์ประเมินฯสถานศึกษาสีขาว
- หลักเกณฑ์การประเมินห้องเรียนสีขาว,รายละเอียดการจัดทำเอกสาร
 
เมื่อ : 2015-09-03 09:58:37