สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแห่งนี้ ในการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อจัดซื้อสื่อและหนังสือประกอบการเรียนการสอน จำนวน 16 โรง ดังเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
-
 
เมื่อ : 2015-09-01 10:59:54