สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง คำสั่ง และรายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-09-01 10:51:04