สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
 
ขอความร่วมมือโรงเรียน สำรวจ ตรวจสอบรางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ , รางวัลเทียบเคียงหรือรางวัลอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณารับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป สำหรับยื่นขอรับการประเมินในเดือนธันวาคม 2558 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 2 กันยายน 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- หนังสือ สพฐ. และแบบรายงานฯ
 
เมื่อ : 2015-08-31 18:30:03