สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 4 ดรงเรียน ขอให้ท่านออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครูส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 10 ชุด (ดังเอกสารแนบ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียดคำสั่ง
 
เมื่อ : 2013-07-11 15:02:15