สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อตกลงฯ จำนวน 1 ฉบับ 2.มาตราการเพื่อลดการแพร่ระบาดฯ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
เมื่อ : 2015-08-28 15:36:17