สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แก้ไขกำหนดการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงเข้าพรรษา สัญจร สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
กำหนดการเดิม ตามหนังสือราชการ เริ่ม เวลา 10.00 น. เปลี่ยนเป็น กำหนดการใหม่ เริ่ม 07.00 น. ส่วนวัน และสถานที่ เดิม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ/เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2015-08-27 11:04:01