สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายละเอียดอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2015-08-26 20:41:12