สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ แจ้งข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หากมีข้อสงสัยติดต่อ นายอัษฎษงค์ ศรีอรห์ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร โทร 086-8716944
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-08-26 14:58:18