สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ตัวชี้วัดที่ 7 2.คู่มือการรับรอง 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ไฟล์ 1
- การประเมินตนเองของโรงเรียนวิถีพุทธ ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-08-25 12:32:51