สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาด (มงคลวิทยา) /ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงปุง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนโก/ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง/ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตารางการแข่งขันฯ จำนวน 1 ชุด 2.กำหนดการ จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 
เมื่อ : 2015-08-24 16:44:30