สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 (นับตัวและเงินเดือน)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- รายละเอียด
 
เมื่อ : 2015-08-24 14:36:53