สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเชิญเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปี 2558
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดส่งสำเนาหนังสือ ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปี 2558 ทั้งหนี้ลูกหนี้ ต้องลงทะเบียนเข้ารวมมาตรการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ธนาคารออมสิน 1
- สำเนาหนังสือ ธนาคารออมสิน 2
- สำเนาหนังสือ ธนาคารออมสิน 3
- สเนาหนังสือ ธนาคารออมสิน 4
 
เมื่อ : 2015-08-21 16:48:48