สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งประกาศเรื่อง การจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ สพป.สร.2 จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งประกาศเรื่อง การจัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
 
เมื่อ : 2015-08-21 09:47:40