สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านอ้อตลิ่งชัน, บ้านยางบ่อภิรมย์, บ้านปอหมัน, บ้านโนนโพ, บ้านหนองไม้ถี่, บ้านหมากมี่, บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง), บ้านน้ำเขียว, บ้านอาจญา, บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา), บ้านเป้า, บ้านอาเลา, บ้านซาต"มงคงวิทยา", บ้านโนน นิยมศาสตร์ศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ+สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2015-08-19 14:08:50