สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การประชุมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านเสริมสร้างพลเมือง
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการ จำนวน 1 ฉบับ 2.แบบตอบรับ จำนวน 1 ฉบับ 3.สำเนาบันทึกฯ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การประชุมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านเสริมสร้างพลเมือง
 
เมื่อ : 2015-08-17 17:02:57