สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การดำเนิินงานพิธีมอบหนังสือสำคัญ ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพิธีสวนสนาม
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 1 ชุด 2.กำหนดการพิธีมอบหนังสือสำคัญ ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การดำเนิินงานพิธีมอบหนังสือสำคัญ ธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และพิธีสวนสนาม
 
เมื่อ : 2015-08-17 14:47:31