สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการประกวดคลิปวีดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-08-14 17:35:57