สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.พระราชบัญญัติคุ้มครอง 2.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่10) 3.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่19)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
 
เมื่อ : 2015-08-11 10:11:06