สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนรักษาศีล ๕ ”และการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง
- ขั้นตอนการสมัครโรงเรียนรักษาศีล ๕
- ใบสมัครโรงเรียนรักษาศีล ๕
- หนังสือแจ้งสมัครสอบธรรมศึกษา
- ใบสมัครสอบธรรมศึกษา
 
เมื่อ : 2015-08-10 12:42:28