สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สพป.สร.2 แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เร่องเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอชุมพลบุรี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ สพป.สร.2
 
เมื่อ : 2015-08-06 10:25:55