สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ( โรงเรียนละ 1 ชุด)
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้เป็นสารสนเทศเพื่อนำเสนอหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของการบริการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งมายังกลุ่มอำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2015-08-05 11:48:06