สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ครูที่รับผิดชอบอนามัยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของอำเภอรัตนบุรีและอำเภอโนนนารายณ์ ไปเข้ารับการประชุม สมัมนาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ณ หอประชุม โรงพยาบาลรัตนบุรี
 
ให้ครูที่รับผิดชอบอนามัยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของอำเภอรัตนบุรีและอำเภอโนนนารายณ์ ไปเข้ารับการประชุม สัมนาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ณ หอประชุม โรงพยาบาลรัตนบุรี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-07-09 16:16:55