สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" และการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" และการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
 
เมื่อ : 2015-08-04 13:39:05