สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและกำหนดการเลือกกันเอง
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ดังนี้ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) ประชุมเลือกกันเองในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ประชุมเลือกกันเอง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ประุชมเลือกกันเอง ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและกำหนดเลือกกันเอง
 
เมื่อ : 2015-07-28 15:56:18