สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี และรายงานการลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ข้อบังคับ พ.ศ 2509 จำนวน 1 ชุด 2.ตารางการส่งเงินบำรุงลูกเสือประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 3.อัตราการเกผผผผผผ้บเงินบำรุงลูกเสือ จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี และรายงานการลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
 
เมื่อ : 2015-07-27 16:03:34