สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ไฟล์ 2
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการ จำนวน 1 ชุด 2.รายละเอียดการประกวดแข่งขัน จำนวน 1 ชุด 3.บัญชีสรุปรายชื่อนักเรียน จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์นักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน ไฟล์ 2
 
เมื่อ : 2015-07-27 15:58:33