สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งแนวทางการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2556 ผ่านระบบ DMC
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอแจ้งให้โรงเรียนทราบว่า ในขณะนี้โรงเรียนที่ได้ทำการตรวจสอบจำนวนนักเรียนตามตารางแยกชั้นเพศเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันข้อมูลในระดับโรงเรียน ตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1.เข้าไปที่เมนู ตารางนักเรียนแยกชั้น/เพศ 2.ในหน้าตารางแยกชั้น/เพศ จะปรากฏปุ่ม "ยืนยันข้อมูล" ตรงท้ายตาราง ให้ทำการยืนยันได้เลย 3.หากไม่พบปุ่มยืนยัน แสดงว่าโรงเรียนยังติดสีแดงในข้อมูลที่บังคับให้กรอก เช่น ติดแดงในข้อมูลพื้นฐาน ให้ไปใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนในเมนูข้อมูลพื้นฐาน หากได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปุ่มยืนยันจะปรากฏขึ้น ให้โรงเรียนสามารถยืนยันข้อมูลได้ ทั้งนี้ สพป.สร.2 จึงขอแจ้งมาให้โรงเรียนทราบความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-07-08 19:11:04