สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสถานศึกษา ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู (พฤษภาคม)
 
เนื่องจากมีการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 และเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนใหม่ ภายหลังการออกคำสั่งย้ายฯ เป็นผลให้รายละเอียดแนบท้าย คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนพฤษภาคมคลาดเคลื่อน จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ออกคำสั่ง รับย้ายครู (คศ.1) จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการแก้ไขคำสั่งย้ายฯ ดังมีรายชื่อสถานศึกษา และแบบฟอร์มคำสั่งตามแนบ พร้อมสำเนาจำนวน 10 ชุด (สำหรับรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งได้จัดทำไว้รอเพื่อแจ้งต้นสังกัดเดิมแล้ว)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการแก้ไขคำสั่ง
 
เมื่อ : 2015-07-23 14:55:47