สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ทุกคน จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) รายบุคคล (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง)และนำส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-07-23 14:48:26