สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร เตรียมดำเนินการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง+จัดสรร
 
เมื่อ : 2015-07-23 13:48:21