สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ระเบียบการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 14 2.แบบฟอร์มใบสมัคร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 (ไฟล์ 1)
- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 (ไฟล์ 2)
 
เมื่อ : 2015-07-22 10:19:48