สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่ออังเอกสารแนบ ส่งรายชื่อครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน เพื่อเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2015-07-21 15:23:37