สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2015-07-21 09:52:16