สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก มรภ.สุรินทร์ ประชุม 21 ก.ค.2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการท่าตูม - ชุมพลบุรี
 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสพป.สุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง (ที่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์) และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชุม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม - ชุมพลบุรี บริเวณโรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) อำเภอท่าตูม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-07-20 19:28:15