สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
เวที ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 1 จัดให้มีเวที ก.ค.ศ.พบเพื่อนครู โดยมีผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. และผู้แทนจาก สำนักงาน ก.ค.ศ. มาบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ว 17 และ ว7 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ หากท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-07-20 16:06:01