สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เปิดระบบให้กรอกข้อมูล DMC ระยะที่2
 
สพฐ.แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec58 ให้โรงเรียนในสังกัดสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล DMC ระยะที่ 2 ได้แล้ว ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางตามหนังสือราชการที่ส่งมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 2015-07-20 15:47:33