สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบสมัครและคำชี้แจงการประกอบการฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม
 
เมื่อ : 2015-07-15 15:16:39