สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2558)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- ประกาศเกษียณ
 
เมื่อ : 2015-07-15 10:24:27