สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
กำหนดการออกตรวจเยี่ยม พบปะ ติดตามการอ่าน
 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดย นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 กำหนดออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะ ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2015-07-14 17:13:57