สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
สำเนาหนังสือ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน ได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
- รายละเอียดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลาทางการศึกษา
- แบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 
เมื่อ : 2015-07-14 10:32:59