สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
 
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ทุกท่าน ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ในวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2558
- ภาคผนวก
 
เมื่อ : 2015-07-13 15:22:37