สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แผนบริหารจัดการขนาดเล็ก 2558-2561
 
แผนการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 2558-2561 ส่งให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สร.2 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2015-07-13 10:04:07