สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แจ้งผู้จะเกษียณส่งข้อมูลประวัติ และรูปถ่าย
 
ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ผู้ที่จะเกษียณ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ นำส่งข้อมูลส่วนตัว (ตามแบบฟอร์ม) พร้อมรูปถ่าย ปกติขาว 1 รูป และรูปถ่ายอื่น ๆ ที่ท่านชื่นชอบ จำนวน 2 รูป ที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้ที่จะเกษียณ และแบบฟอร์มกรอกประวัติ
 
เมื่อ : 2013-07-08 09:41:09