สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องงรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558 ส่งภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เป็นอย่างช้า
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อโรงเรียน และแบบรายงานฯ
- หนังสือแจ้งโรงเรียน
 
เมื่อ : 2015-07-10 10:56:15