สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนทีสุด รายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูประโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2558
 
ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด จัดทำรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยรายงานมาที่ อีเมล์ yayamalee@hotmail.com ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยด่วนที่สุดและจัดทำหนังสือส่งมาที่กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อยืนยังการรายงานข้อมูล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่ง
- แบบรายงาน
 
เมื่อ : 2015-07-06 15:35:37