สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษา จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ และขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2015-07-02 11:49:28