สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
 
ขอเชิญ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ประชุม วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2015-07-02 11:01:43